Bądź z nami na JoomlaDay

Wypełnij formularz i zgłoś swoją prezentację / warsztat.


 

Moja obecność w Sieci (informacje o posiadanych kontach w serwisach społecznościowych, własnej stronie WWW) 

Zalecana minimalna rozdzielczość dla fotografii 1200x1200px (300dpi) - w celu publikacji na stronie internetowej, mediach społecznościowych, materiałach drukowanych oraz drukowanego identyfikatora prelegenta.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Fundację PCJ Otwarte Źródła w działaniach medialnych prowadzonych w związku z organizacją JoomlaDay Poland 2018. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie za pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych wykonanych zdjęć i nagrań wideo wykonanych podczas JoomlaDay 2018


 

Prosimy o zaznaczenie odpowiednich pól

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Fundację PCJ Otwarte Źródła autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.) do zgłoszonej przeze mnie i przedstawionej na JoomlaDay 2018 prezentacji. Wyrażam zgodę na wykorzystanie jej do celów promocji oraz na jej publikowanie przez Fundację PCJ Otwarte Źródła na warunkach określonych Licencją Elektronicznej Dokumentacji Joomla.