Na program 7. JoomlaDay Polska złoży się Maraton Prezentacji i Giełda Warsztatów Webmasterskich. Prezentacje wygłoszą doświadczeni użytkownicy, specjaliści i eksperci Joomla oraz goście specjalni. Jeżeli zaliczasz się do tego grona:

Zgłoś prezentację lub warsztat.

Prezentacje merytoryczne

Celem prezentacji merytorycznych jest wprowadzenie słuchaczy w wybrane problemy pracy z Joomla. Zachęcamy wszystkich, aby w miarę możliwości skupić się na praktycznych aspektach prezentowanych tematów.

Czas przeznaczony na wygłoszenie prezentacji oraz pytania uczestników i odpowiedzi wynosi 30 minut.

Warsztaty webmasterskie

Celem warsztatów jest zapezentowanie i przećwiczenie kluczowych umiejętności webmasterskich w zakresie określonym tematyką warsztatu. Każdy warsztat trwać będzie 2,5-3 godziny. Warsztat może być prowadzony przez 2-3 osobowy zespół trenerów.

Prezentacje sponsorskie

Każdy Główny i Złoty Sponsor ma prawo wygłoszenia prezentacji sponsorskiej, promującej jego działalność. Czas na prezentację sponsorską wynosi 20 minut. Zamiast prezentacji sponsorskiej Główny i Złoty Sponsor może wygłosić prezentację kluczową (merytoryczną). Czas prezentacji kluczowej wynosi 30 minut. Prezentacje sponsorskie i kluczowe będą wygłaszane na głónej sali konferencyjnej.

Kwalifikacja zgłoszeń

Zaproponowane prezentacje i warsztaty będą kwalifikowane do przeprowadzenia przez komisję programową. Szef komisji może poprosić zgłaszającego o dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Publikacja informacji na stronie wydarzenia o prezentacji / warsztacie jest poświadczeniem włączenia do programu JoomlaDay.

Komisja programowa ustali szczegółową agendę JoomlaDay w ciągu 7 dni od zamknięcia zgłoszeń i nie później niż 12 września 2018 r., czyli co najmniej na miesiąc przed konferencją. Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania miejsc.