Zarząd Fundacji PCJ Otwarte Źródła opracował „Raport końcowy” z organizacji VI JoomlaDay Polska.

Treść Raportu przedstawiamy w załączniku.

Z przyjemnością udostępniamy materiały wideo zarejestrowane podczas JoomlaDay Polska 2017. Zapraszany do oglądania