Zarząd Fundacji PCJ Otwarte Źródła opracował „Raport końcowy” z organizacji trzeciego w Polsce JoomlaDay.

Treść Raportu przedstawiamy w załączniku.

Dzięki uprzejmości prelegentów III JoomlaDay Polska, możemy udostępnić Wam linki do prezentacji, które realizowane były podczas JoomlaDay Polska 2014