Regulamin określa zasady sprzedaży biletów i promocji na stronach JoomlaDay Polska 2017, która jest prowadzona przez Fundację PCJ Otwarte Źródła.

Regulamin stanowi załącznik uzupełniający Regulamin sprzedaży usług i produktów na stronach Fundacji PCJ Otwarte Źródła

 1. Sprzedaż biletów na stronie www.joomla-day.pl dotyczy biletów na wydarzenie JoomlaDay Polska 2017, które odbywa się 23 - 24 września 2017 roku w Szczecinie, na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług, Budynek Inter-Lab, (Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług) przy ul. Cukrowej 8.

 2. Organizatorem wydarzenia JoomlaDay Polska 2017 jest Fundacja PCJ Otwarte Źródła z siedzibą w Chorzowie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi pod numerem 0000405789, NIP: 7692219556, REGON: 101335509.

 3. W sprzedaży są dostępne dwa rodzaje biletów:
  • Dwudniowy bilet - uprawniający uczestnika do udziału w obu dniach konferencji 23 i 24 września 2017.
  • Jednodniowy bilet - uprawniający uczestnika do udziału w jednym wybranym dniu konferencji 23 lub 24 września 2017.

 4. Każdy bilet dwudniowy można zakupić w promocyjnych cenach:
  • do 30 czerwca 2017 - Dwudniowy bilet - przedsprzedaż - w cenie 150 PLN lub do wyczerpania puli pięćdziesięciu biletów,
  • do 31 lipca 2017 - Dwudniowy bilet - w cenie 200 PLN lub do wyczerpania puli pięćdziesięciu biletów,
  • do 22 września - Dwudniowy bilet - w cenie 250 PLN nieograniczony pulą biletów.

 5. Sprzedaż biletów odbywa się poprzez wybór odpowiedniego rodzaju biletu, podanie wymaganych danych uczestnika i dodaniu uzupełnionego biletu do koszyka ("Twoje bilety"). Po dodaniu odpowiedniej ilości biletów do koszyka, należy uzupełnić dane do rachunku i wybrać formę płatności.

 6. Formy płatności dostępne w serwisie www.joomla-day.pl:
  • Płatność Online PayU - płatność realizowana przez operatora PayU,
  • Tradycyjny przelew bankowy - płatność realizowana przez klienta w sposób tradycyjny na stronie swojego banku.

 7. Termin realizacji przelewu na konto sprzedawcy wynosi 7 dni od daty zakupu. Jeśli w tym czasie przelew nie zostanie dokonany, zamówienie zostaje anulowane i nie ma możliwości jego realizacji. 

 8. Przy dokonaniu zakupu można wykorzystać kody rabatowe, które łączą się z promocją czasowej sprzedaży biletów.

 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa.