• Jak zmieniło się podejście do stron wielojęzycznych po wydaniu wersji 3.7?
  • Czy zmiany dokonane w nowej wersji dla obsługi języków są wystarczające?
  • Czy dodatki do obsługi wielojęzycznych stron są nam jeszcze potrzebne?

Jeżeli tak, to z czego możemy korzystać. To i jeszcze więcej zostanie przedstawione na mojej prezentacji :)


Poznaj prelegenta

Dzień prezentacji: Dzień Biznesu (23.09.2017)