Co sprawiło że wdrożyliśmy SCRUM i jakie są tego pozytywne efekty.


Poznaj prelegentów

Dzień prezentacji: Dzień Biznesu (23.09.2017)