Prowadzenie portalu informacyjno-społecznościowego skierowanego do określonej grupy docelowej wymaga użycia rozwiązań zależnych od bieżących potrzeb, mających na celu ułatwienie użytkownikowi takiego portalu w ciekawy sposób przyswojenie informacji przy jednoczesnym możliwym udziale w tworzeniu jego treści.

W prelekcji będzie mowa o takich rozszerzeniach jak JomSocial i powiązanych dodatkach, BreezingForms Pro, Joomla Quiz Deluxe, Login as User, Conditional Content, JA Image Hotspot.


Poznaj prelegenta

Dzień prezentacji: Dzień Społeczności (24.09.2017)