Firmy i organizacje zajmujące się wieloma dziedzinami, projektami czy przedsięwzięciami nierzadko muszą inwestować i utrzymywać +kilka stron, najczęściej robiąc to w obrębie tego samego konta hostingowego.

A gdyby udało się zbudować całą infrastrukturę na jednej wersji systemu Joomla?

Prezentacja omówi aspekty techniczne obsługi wielu domen, korzyści dla użytkowników takiego systemu, wymagania jakim musi sprostać administrator a także idące za nimi niedogodności.

Joomla nie posiada natywnej obsługi wielu domen - na lekcji zostaną zaprezentowane dwa rozszerzenia, które taką możliwość stwarzają.


Poznaj prelegenta

Dzień prezentacji: Dzień Społeczności (24.09.2017)