Tematem prezentacji będzie omówienie dobrych praktyk pisania kodu w PHP.

Omówione zostaną następujące tematy:

  • poprawne nazywanie i wykorzystanie zmiennych, funkcji i klas.
  • co to są standardy PSR 1,2,4 i do jakich zaleceń warto się stosować
  • reguła dry (don't repeat yourself)
  • reguła SOLID Pokazane zostaną także na praktycznych przekładach złe praktyki programowania w PHP.

Wszystkie przykłady zarówno wzorców jak i antywzorców zostaną wyjaśnione na krótkich przykładach kodu w napisanego w PHP.

Prezentacja ok. 30 slajdów przygotowana w formie responsywnej strony internetowej w RevealJs, publicznie udostępnionej przed wykładem. Czas trwania prezentacji ok 30 min.

Nie jest wymagana żadna wiedza na temat programowania w PHP, jedynie pobieżne rozumienie co to jest zmienna, funkcja, klasa.


Poznaj prelegenta

Dzień prezentacji: Dzień Biznesu (23.09.2017)