Aleksander Wiśniowiecki
Dzień biznesu

Z Joomla związany od 2005 roku. Aktywnie uczestniczył w pracach polskiej społeczności Joomla do roku 2016, pełniąc ostatnio funkcje przewodniczącego Rady Fundacji PCJ "Otwarte Źródła" oraz głównego moderatora forum Joomla.

Z powodów zdrowotnych i osiągnięcia wieku emerytalnego zdecydował o ustąpieniu pola młodszym.

Współuczestniczył w organizacji wszystkich dotychczasowych JoomlaDay, czterokrotnie również jako prelegent.