Zarząd Fundacji PCJ Otwarte Źródła opracował „Raport końcowy” z organizacji pierwszego w Polsce JoomlaDay. Raport został przyjęty przez Zespół organizacyjny JD i przekazany naszym Patronom Honorowym i Sponsorom.